โหลด Nitro Pro 12 เป็นโปรแกรมที่ใช้เปิดอ่านไฟล์ PDF รวมถึงการแปลงไฟล์ PDF เช่นเดียวกันกับโปรแกรม Adobe Reader แต่โปรแกรมจะมีหน้าตาคล้าย โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งการใช้งานก็สามารถทำได้ไม่ยาก นอกจากนั้นโปรแกรม Nitro PDF Professional ยังสามารถ แปลงไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Office ให้เป็นไฟล์ PDF ได้อีกด้วยNitro makes PDF
เปลี่ยนแปลงเอกสารดิจิทัลด้วยโซลูชั่น PDF ของเรา

Easily accomplish everyday tasks

Convert PDFสามารถแปลงเอกสาร PDF ไปเป็น word,Excel,และ PowerPoint
Consolidate and store billsรวมรายการบัญชีและมีเครื่องมือจัดเก็บลงแฟ้มข้อมูลให้เป็นแฟ้มเดียวกัน
Create “smart” listsคุณสามารถสร้าง รายการโต้ตอบ ได้อย่าง ฉลาด บน desktop หรือ บน cloud

Create, edit and convert PDF files effortlessly with the help of this intuitive program that also allows users to accurately extracting text from PDFs thanks to its OCR function. Nitro Pro is one of the most advanced PDF creating and editing software solutions, providing basically all the tools you would ever need to help you in this regard. Although it s called Professional, the application has been developed to be aimed at beginners and advanced users alike, so you won t find it too difficult to use.

Directly edit your PDF files more easily. Just click, and edit. Nitro Pro 11 enables you to edit entire paragraphs with ease, automatically reflowing text as you type – like you would in a word processor.
Nitro Pro is the complete Adobe Acrobat alternative. It enables you to do more with PDF through powerful tools. Create, convert, edit, combine, secure, annotate, form-fill, and save 100% industry-standard PDF files. Recipient of multiple best product awards, Nitro Pro is specifically designed for the business user. That makes working with PDF faster and easier than ever before!

Features :-

Create + Combine
This program lets you quickly and easily create professional-quality PDF documents from any format or content type. From paper scans, spreadsheets, presentations, reports, and more.
Open, read and edit PDF files from other PDF applications, like Adobe Acrobat and Adobe Reader and other popular solutions.
Create from 300+ Formats
Combine Files to PDF
Print to PDF
Microsoft Office Add-ins
Preset and Custom Profiles
Create from Clipboard
PDF/A and Archival
Scan to PDF

Edit Text + Images.
Add, manipulate, replace, and correct text and images in PDF files with intuitive editing tools. Extract and delete individual pages from documents.
Edit Text
Edit Images
Edit Pages
Optimize Files
Bookmarks and Links
Watermarks, Headers and Footers
Apply Bates numbering when unique page labeling and identification is required across pages.

Convert + Export.
Nitro Pro 11 lets you easily reuse and repurpose text, images, or entire documents, with tools to accurately convert and extract PDF files and their content.
PDF to Word
PDF to Excel
PDF to Image
Export Text
Export Images
Batch Export
Extract Pages
Snapshot + Copy

Scan + OCR.
Apply Optical Character Recognition (OCR) to image and paper based documents and create searchable and/or editable layers of text for digital archival.
Searchable Text Layers
Editable Text Layers
Scan to PDF
Multi-language Support
Repurpose for Conversion

Collaborate + Review.
Review and markup PDF files faster with a range of text- and shape-based annotations. Easily involve multiple contributors with tools to track, sort, and manage individual comments.
Compatible With Adobe
Markup and Review
Sort and Manage Comments
Stamps
Shape and Pencil Markups
Attach Files

Nitro Cloud.
Send secure, legally binding eSignatures in seconds
Securely share documents via link or email
Review and markup documents online

  • รหัสผ่านแตกไฟล์: sw2u

ดาวน์โหลด

Nitro Pro Enterprise 12 x86 : LINK

Nitro Pro Enterprise 12 x64 : LINK