ดาวน์โหลด VMware Workstation Pro 12.5 โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ

VMware Workstation Pro คือ โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ หลายๆเครื่อง ในคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง ในการใช้งานสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ ใช้เป็น Multi server os ในกรณีมีเครื่อง server เพียง 1 เครื่อง แต่ต้องการใช้งาน server ทั้ง windows base และ linux base
หรือ บางท่านอาจจะใช้เป็น os testing ในการทดสอบการทำงานต่างๆของ os ก็ได้ เพราะเราสามารถลง os ใหม่ได้ง่าย ไม่กระทบกับ os จริง และ ยังสามารถ snapshot ไว้ เพื่อย้อนสภานะให้กลับมาในกรณี os มีปัญหาก็ได้

Introducing Workstation 12 Pro
VMware Workstation 12 Pro continues VMware’s tradition of delivering leading edge features and performance that technical professionals rely on every day when working with virtual machines. With support for the latest version of Windows and Linux, the latest processors and hardware, and the ability to connect to VMware vSphere and vCloud Air, it’s the perfect tool to increase productivity, save time and conquer the cloud.

Built for Microsoft Windows 10 and More
Workstation 12 Pro is the best way to evaluate and test Windows 10 with your existing Windows or Linux PC. In a few simple steps you can easily install Windows 10 in a virtual machines from a disc or ISO image using the Workstation Virtual Machines Wizard. With Workstation 12 Pro you can start taking advantage of Windows 10 latest features like Cortana the personal digital assistant, inking capabilities in the new Edge web browser, or even start building Universal Apps for Windows 10 devices. You can even ask Cortana to launch VMware Workstation right from Windows 10.

For organizations and technical users that run the latest Linux distributions, Workstation 12 Pro supports Ubuntu 15.04, Red Hat Enterprise Linux 7.1, Fedora 22, and many more. You can even create nested hypervisors to run Hyper-V or VMware ESXi and vSphere to build up the ultimate vSphere lab for training, show demos, and testing. Workstation 12 Pro has added support for VMware Photon so you can start building and experimenting with containerized application running in a virtualized environment.

Display Powerful 3D Graphics
Workstation 12 Pro now supports DirectX 10 and OpenGL 3.3 delivering a more fluid and responsive experience when running 3D applications. With these added capabilities you now have access to all the applications that require Direct X10 such as Microsoft’s Power Map tool for Excel, allowing you to visualize data in a whole new dimension. In addition, Workstation makes running highly demanding 3D applications like AutoCAD or SOLIDWORKS a snap in a virtual machine.

Expiring Virtual Machines
For workers assigned to short-term projects, temporary employees, or just delivering a software evaluation, Workstation allows you to create restricted virtual machines that can expire at a predefined date and time. When powered on, the virtual machine will query the server at specified time intervals, storing the current system time in the restricted virtual machine’s policy file as the last trusted timestamp. An expired virtual machine will automatically suspend and will not restart without administrator intervention.

Virtual Machine Cross Compatibility
Workstation 12 Pro provides compatibility across the VMware product portfolio and across different platforms. With Workstation 12 Pro you can create virtual machines that can run across the VMware product portfolio or create restricted virtual machines that can be used in Horizon FLEX, Fusion Pro, and Workstation Player.

System Requirements:
Workstation 12 Pro requires a 64 bit host operating system
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008

ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 / 8 and 8.1 / Windows 10 (64Bit เท่านั้น)
ผู้พัฒนา : VMware, Inc.
License: Full Version
ภาษา : English
ขนาด : 304 MB
ประเภทไฟล์ : RAR
เวอร์ชั่น : 12.5.5 Build 5234757
รหัสผ่าน : sw2u
ผู้อัพโหลด : sw2u
สถานะ : ทดสอบแล้ว
ยาแก้ไอ : Keygen
วิธีการติดตั้ง : ไม่มี
ปรับปรุงเมื่อ : 1/4/2017

Advertisements