ดาวน์โหลด Language Pack Windows 10 ภาษาไทย

โหลดตามเวอร์ชั่นที่ใช้งานอยู่นะครับ ซึ่งการเพิ่มภาษานี้ ไม่สามารถติดตั้งได้ใน Windows 10 Home Single language นั้นก็คือ windows แท้ที่ติดมากับเครื่องนั้นเอง โดยจะติดตั้งได้ใน Windows 10 Home / Windows 10 Pro / Windows 10 Ent

2016-11-17_23-05-50

วิธีดูว่าตัวเองใช้งาน Windows 10 build อะไรอยู่ให้ กดปุ่ม Windows+R แล้วพิมพ์ “winver” ตามด้วยกดปุ่ม Enter จากนั้นดูว่า Build เป็นเวอร์ชั่นอะไร แล้วก็เลือกดาวน์โหลดตามด้านล่างนี้ครับ

เสร็จแล้วก็กลับไปดูวิธีติดตั้งต่อที่ https://youtu.be/Cpqh-lnCD5Q

Windows 10 32-bit (x86) > Link download
Windows 10 64-bit (x64) > Link download


Windows 10 32-bit (x86) build 10240 > Link download
Windows 10 64-bit (x64) build 10240 > Link download


 

Windows 10 32-bit (x86) build 10586 – 1511 > Link download
Windows 10 64-bit (x64) build 10586 – 1511 > Link download


Windows 10 32-bit (x86) build 15063 – 1703 > Link download
Windows 10 64-bit (x64) build 15063 – 1703 > Link download


Windows 10 32-bit (x86) v1709 > Link download
Windows 10 64-bit (x64) v1709 > Link download