โปรแกรมอัพหน้าจอคอมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ก็ต้องแนะนำดาวน์โหลด Camtasia Studio 2018 v9.1 เลยครับ เพราะคือ โปรแกรมที่นิยมใช้สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ดี และมีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง ประกอบด้วยเครื่องมือในการทำงานต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น บันทึกภาพ และเสียงบนจอภาพ ดูวีดิโอ จัดการและสร้างไฟล์วิดิโอ สามารถตัดต่อ และสามารถบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆได้ เช่น Window Media Player, Real Player, Quick Time และ Animation Gif ตามต้องการ และจัดการด้านเสียงของไฟล์วีดิโอ

ดาวน์โหลดโปรแกรม Camtasia Studio 9.1 ตัวเต็ม

ในส่วนของ Studio มีฟังก์ชั่นการทำงานมากมาย ทั้งการใส่ Effect ต่างๆ, Callout, Transition, Zoom and Pan, Visual Properties เป็นต้น

Camtasia 2018 System Requirements

  • Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, and Windows 10 (Required: 64 Bit versions only). (Recommended: Windows 10)
  • 2.0 GHz CPU with dual-core processor minimum (Recommended: 2.8 Ghz 6th Generation Intel® Core™ i5 Processor with 4 CPU Cores or better or equivalent or better AMD processor)
  • Integrated graphics is acceptable however 4K and/or 60 FPS media will perform best with discrete graphics cards
  • 4 GB RAM minimum (Recommended: 16 GB or more)
  • 2 GB of hard-disk space for program installation
  • Display dimensions of 1024×768 or greater
  • Microsoft .NET 4.6.0 or later version (included)
  • Dedicated Windows-compatible sound card, microphone, and speakers (Recommended)
  • Windows N requires the MediaFeature Pack for Windows N

 

Camtasia Studio 9.1 [Google drive] <Download>

Password สำหรับแตกไฟล์ : sw2u